PRZYNOSIMY PRZEKONUJĄCE KORZYŚCI

FUNDUSZ WOLFS NAJLEPIEJ SŁUŻY FIRMOM, KTÓRE:

  1. 1. Chcą przejść na wyższy etap rozwoju i skali działania udostępniając im kapitał oraz know-how. Razem z właścicielami i zarządem pracujemy nad każdym szczegółem planowanych zmian, wspólnie budując plan na najlepsze wykorzystanie inwestycji.
  2. 2. Poszukują nowych rozwiązań właścicielskich np. w sytuacji braku następców w rodzinie. Wypracowujemy wspólnie optymalne rozwiązania zapewniające rozwój firmie i dające komfort właścicielowi - twórcy firmy, dla którego jest ona najczęściej dziełem życia.
  3. 3. Są trudnej sytuacji rynkowej i finansowej ze względu na wyczerpanie możliwości skutecznego konkurowania. W tym przypadku oceniamy realne możliwości zmiany w kontekście rynku, posiadanych zasobów i przewag konkurencyjnych czy struktury firmy. Wypracowujemy wraz z zarządem nową strategię biznesową, wspieramy firmę kapitałowo lub szukamy inwestorów branżowych.

KIERUJEMY SIĘ JASNYMI KRYTERIAMI

W Polsce jest wiele – i na pewno pojawią się kolejne - spółek zdolnych dokonywać rzeczy wielkich. Czasem stanie się tak to dzięki unikalnemu produktowi, wyprzedzającej konkurencję technologii albo przyjętemu modelowi zarządzania. Cokolwiek to będzie, dla takich spółek chcemy być najbardziej pomocnym i zaangażowanym partnerem, zamieniając planowanie w działanie, a potencjał w wyniki.

CENIONE CECHY OBIECUJĄCEJ SPÓŁKI TO:

Zdolność do skutecznego wykorzystania inwestycji rzędu 10-100 mln zł

Możliwości wzrostu przekraczające średnią rynkową

Obecność na rynku dającym możliwośći konsolidacji

Wyjątkowa oferta bądź know-how

Doświadczony zarząd

DZIAŁAMY W BRANŻACH MOCNYCH DZIŚ I JUTRO

Nowe idee mogą pojawiać się również w segmentach uznawanych za tradycyjne. Nie mamy tu ograniczeń; rewolucyjne technologie czy modele działania mogą pojawić się wszędzie. Inwestycje typu private equity przydają się szczególnie przy działaniach o dużym progru finansowym (obiecujący zwrot z inwestycji wymaga zamrożenia poważnej kwoty, czasem na wiele lat). Wolfs interesuje się m.in.:

Medycyna

(Tele-medycyjna, medycyna estetyczna, nowe technologie w medycynie)

Biotechnologia

Informatyka

Internet

(B2B, B2C, eCommerce, Aplikacje mobilne, sztuczna inteligencja)

Mamy strategię na lata

Sukces nowej, doinwestowanej spółki zamykamy w pięciu etapach. Każde wejście Funduszu to złożony proces, podczas którego planujemy i testujemy każdy następny krok. Nie jest to za to krok w nieznane, a przygotowanie gruntu pod starannie zaplanowany sukces — rozumiany tak, jak określi to zarząd. Tak działamy:

etap 1

Znalezienie punktu przewagi Znalezienie punktu przewagi

Spółka, która ubiega się o dofinansowanie, powinna prawidłowo rozpoznać swoje najmocniejsze strony, szukając tej, która może stać się kluczową rynkową przewagą. To będzie punkt podparcia, na którym zbudujemy całe przedsięwzięcie. Jedno z najtrudniejszych pytań dotyczy czasu, jakiego może potrzebować konkurencja na skopiowanie naszego mocnego punktu (technologii, modelu działania, pomysłu na usługę itp.).

etap 2

Menadżerowie Wolfs Fundusz PE Menadżerowie Wolfs Fundusz PE

Rozmowa z funduszem rozpoczyna się od biznesplanu. To w nim określona jest droga, którą zamierza przejść (razem z funduszem) nowa spółka. Biznes plan zawiera informacje o strategii, planach rozwoju, doświadczeniu założycieli oraz oferowanych produktach lub usługach w kontekście otoczenia konkurencyjnego. Ważne są też przewidywania co do przyszłych przychodów i zysków. Menedżerowie VC oglądają takie plany zawodowo, im dokładniej jest więc przygotowany, tym większe szanse na pozytywną reakcję; nie ma tu miejsca na jakiekolwiek półśrodki. Na 100 zgłoszonych biznesplanów 95 odpada jeszcze przed rozmową — nikt nie chce znaleźć się w tej grupie, a jednak wpadają tam niemal wszyscy. Te 5 ciekawych biznesplanów — to właśnie przyszli potencjalni milionerzy.

etap 3

Ocena spółki Ocena spółki

Analiza due dilligence dokonywana jest przez przedstawicieli funduszu. Sprawdzany jest każdy aspekt działania firmy — posiadane patenty, sytuacja prawna i finansowa, otoczenie konkurencyjne, unikalność produktu. To prześwietlenie firmy od środka jest konieczne, by obie strony były odpowiednio poinformowane i mogły zamknąć etap ustalania 'stanu obecnego'. Gdy wiemy więcej, możemy więcej.

etap 4

Negocjacje Negocjacje

Mogą zacząć się jeszcze w trakcie poprzedniego etapu. Kończą się, gdy tylko obie strony uznają swoje cele za osiągnięte w odpowiednim stopniu. Wzajemne zrozumienie jest konieczne dla sukcesu negocjacji, ale one same mogą być niełatwe. Fundusz dysponuje ekspertami, którzy doświadczenie zbierali niekiedy w bankach inwestycyjnych Londynu czy Nowego Jorku, i przeprowadzili z powodzeniem setki podobnych rozmów. Dzielone są udziały, miejsca w zarządzie, obowiązki oraz oczywiście, pieniądze. Ustaloną praktyką jest, by przedstawiciele inwesotra zasiadali w radzie nadzorczej (choć raczej nie w zarządzie).

etap 5

Umowa Umowa

Gdy dojdziemy do porozumienia, podpisy, które złożymy na umowie, rozpoczną realizację kilkuletniego (najczęściej) planu rozwoju, nad którego szczegółami pracowaliśmy do tej pory.

etap 6

Zakończenie inwestycji Zakończenie inwestycji

Obecność funduszu w spółce trwa najczęściej 3-5 lat. Po tym okresie zaczynamy szukać kupca na rozwiniętą przez nas spółkę. Może to być inny fundusz, zainteresowany inwestycjami na większą skalę, inwestor branżowy czy własny zarząd spółki (tzw. wykup menedżerski). Inną, bardzo obiecującą drogą jest debiut na giełdzie.