Rosnący portfel

Firma jest złożonym podmiotem, żywym organizmem, posiadającym określoną strukturę organizacyjną, wewnętrzne procesy i kanały komunikacji, funkcjonującym w konkretnym środowisku zewnętrznym – rynku. W nim znajdują się zarówno „swoi” – sprzymierzeńcy (partnerzy handlowi oraz klienci), jak i przeciwnicy (konkurenci), którzy rywalizują z firmą o szczupłe zasoby  jakimi dysponuje rynek. Wolfs FPE dysponuje kompetencjami i narzędziami, które pozwalają szybko zbadać środowisko zewnętrzne firmy oraz jej wnętrze. Potrafimy ocenić aktualny stan jednego i drugiego, a także przewidzieć jak może się on zmienić w  przyszłości. Doradzamy również co, i jak należy zrobić, aby te zmiany przebiegały w pożądanym kierunku.

DIAGNOZA 270° jest integralnym elementem oceny spółki w procesie przygotowania inwestycji. Uzupełniona o elementy oceny finansowej i prawnej dopełnia proces due dilligence dając pełny obraz firmy i pozwalający podjąć jak najlepszą decyzję inwestycyjną.

MODUŁY DIAGNOZY 270°

Ocena rynku i konkurencji

 • Określenie rynku docelowego, jego potencjału i dynamiki rozwoju
 • Zdefiniowanie konkurencji bezpośredniej i pośredniej, jej silnych i słabych stron
 • Oznaczenie pozycji firmy na rynku na tle konkurencji
 • Ocena przyszłych perspektyw oraz szans i zagrożeń dla firmy

Ocena aktywów, organizacji
i procesów wewnętrznych

 • Określenia zasobów materialnych (np.technologia) i niematerialnych (np patenty, know how kadry) jakie posiada firma
 • Zbadanie struktury organizacyjnej i jej ocena na tle konkurencji
 • Rozpoznanie atmosfery w zespole, relacji międzyludzkich, poziomu motywacji
 • Analiza istnienia i drożności kanałów komunikacji, procesów wymiany informacji i wiedzy, obiegu dokumentów

Ocena rynku i konkurencji

 • Zbadanie zasobów i organizacji firmy w dziale sprzedaży i marketingu
 • Ocena portfolio klientów jego struktury i rentowności.
 • Analiza kanałów i sieci dystrybucji
 • Przegląd systemu komunikacji z klientami i rynkiem
 • Analiza posiadanej strategii marketingowej i stopnia jej implementacji
 • Porównanie siły sprzedaży i marketingu na tle konkurencji

RAPORT DIAGNOZY 270°

Ostatecznym elementem raportu w ramach Diagnozy 270° jest rekomendacja inwestycyjna.

NEGATYWNIE

Oznacza wstrzymanie się funduszu od zaangażowania kapitałowego,wskazuje na obszary wymagające zmian - dopiero ich skuteczne przeprowadzenie (w czym menedżerowie Wolfs FPE mogą również uczestniczyć) może spowodować powrót do rozmów o wsparciu finansowym.

POZYTYWNIE

Wzmocniona o dodatnie wyniki analiz finansowych i prawnych w ramach due diligence pozwala na kontynuację prac i zaangażowanie kapitałowe funduszu.