Inwestycje w nieruchomości

Celem firmy jest inwestowanie środków własnych i środków inwestorów zewnętrznych na szeroko pojętym rynku nieruchomości.

Tworzymy tym samym alternatywną, wobec innych inwestycji, możliwości lokowania środków w sposób bardziej bezpieczny, zapewniający przy tym ponadprzeciętne zyski. W obecnej sytuacji rynkowej, charakteryzującej się spadkiem cen nieruchomości dostrzegamy szansę na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z tego rodzaju inwestycji.

KRYTERIA DOBORU INWESTYCJI

Kierujemy się następującymi kryteriami doboru inwestycji:

Stabilność przepływów finansowych

Uwarunkowania prawne

Struktura najemców, w tym okres trwania umów najmu.

Koszty utrzymania nieruchomości i możliwości ich optymalizacji,

Potencjał i prognozy wzrostu wartości nieruchomości,

kryteria doboru inwestycji

Wdrażając procesy optymalizacyjne i kontrolę kosztów doprowadzamy do wzrostu wartości nabytych nieruchomości.

Zyski osiągane są na dwóch płaszczyznach:

1. Dochody uzyskiwane z czynszów od najemców lokali użytkowych lub mieszkalnych.

2. Dochody uzyskiwane przy odsprzedaży nieruchomości.

dlaczego warto?

Zalety inwestowania w nieruchomości:

Bezpieczeństwo

Praktycznie tylko lokaty bankowe i obligacje są mniej ryzykowne ale i stopa ich zwrotu jest nieporównywalnie niższa,

Obszary zysku

Czerpanie korzyści również z użytkowania nieruchomości pozwala zachować dochodowość inwestycji również w czasach dekoniunktury,

Zabezpieczenie kapitału

Grunt jest wieczysty, a okres użytkowania budynków przekracza okres życia nie tylko jednego pokolenia

Ochrona kapitału przed inflacją

W ostatnich 10 latach wartość nieruchomości wzrastała kilkunastokrotnie szybciej niż inflacja, gdyż przy małym zużyciu funkcjonalnym nieruchomości nie tylko utrzymują swoją wartość, a nawet zyskują na wartości z uwagi na rosnące koszty budowy,

Obszary zysku

istnieje wiele technik pozwalających na kupowanie nieruchomości z relatywnie niewielkim wkładem własnym.