Zarządzanie nieruchomościami

Celem firmy jest inwestowanie środków własnych i środków inwestorów zewnętrznych na szeroko pojętym rynku nieruchomości.

Tworzymy tym samym alternatywną, wobec innych inwestycji, możliwości lokowania środków w sposób bardziej bezpieczny, zapewniający przy tym ponadprzeciętne zyski. W obecnej sytuacji rynkowej, charakteryzującej się spadkiem cen nieruchomości dostrzegamy szansę na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z tego rodzaju inwestycji.

Zakres naszych usług adresowany jest do właścicieli, którzy nie mogą osobiście zarządzać nieruchomościami,

a także do najemców nieruchomości.

Świadczymy usługi między innymi z zakresu:

Windykacji,

Księgowania i fakturowania,

Polityce czynszowej

Prowadzeniu książek obiektów,

Dokonywania bieżących przeglądów technicznych,

Nadzorowania nieruchomości.

Więcej informacji i pełny zakres usług dostępny po wcześniejszym kontakcie z pracownikami firmy.